Zdjęcie lotnicze przedstawiające centrum miasta z rynkiem i odchodzącymi od niego prostopadle ulicami. W środkowej części kadru znajduje się wzgórze z kościołem ewangelickim, zaś poniżej ratusz. W głębi pomnik wojenny, kompleks sportowo-rekreacyjny oraz Jezioro Oleckie Wielkie. W budynku z lewej strony poczty znajdował się Volksbank. W 1945 r. uległ on zniszczeniu na skutek działalności Armii Czerwonej. W części zachowanej przez kilka miesięcy rezydował Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. We wrześniu 1945 r. przeniósł się na ul. Zamkową.

Z lotu ptaka.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 5 maja 1942 r. z Treuburga do miejscowości Trier (Trewir). Na awersie widoczny wydawca kartki F. W. Czygan, Treuburg/Ostpr.. Napis i liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 5 times, 1 visit(s) today