W dniu 24 lutego zaprezentowaliśmy pocztówkę ze zbiorów Marka Nowickiego, przedstawiającą mleczarnię parową z początku lat 20-tych XX w. zlokalizowaną przy ulicy Stromej (Steile Gasse). Wspomniana kartka przedstawiała zakład widziany od strony rynku. Dzisiaj natomiast publikujemy kolorową pocztówkę pochodzącą z naszej kolekcji, ukazującą mleczarnię parową (czerwony budynek z przylegającym do niego kominem) uchwyconą od strony Legi. Dzięki szerokiemu kadrowi oprócz mleczarni możemy również obejrzeć pobliską zabudowę wraz z początkiem ulicy Stromej i prowizoryczną kładką przerzuconą ponad rzeką.

Kartka pocztowa bez obieg. Na awersie pocztówki widoczny nr 40757 oraz liniatura adresowa w kolorze zielonym. Wydawca kartki nieznany.

Visited 9 times, 1 visit(s) today