W 1907 r. utworzono w Olecku nową szkołę rolniczą i ulokowano ją w budynku przy ul. Szpitalnej. W 1925 r. oddany został do użytku, widoczny na tej pocztówce budynek dydaktyczny przy ul. Zamkowej (dawniej Schloßstraße). Szczególną uwagę w trakcie nauki zwracano na nowoczesne techniki uprawy roślin i hodowli zwierząt, z uwzględnieniem mechanizacji rolnictwa. Budynek z lewej strony przeznaczony był na internat. Po II wojnie światowej obiekty przejęła utworzona w Olecku szkoła zawodowa.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana z Olecka 3 września 1926 r. do Charlottenburga. Na awersie widoczny wydawca: F. W. Czygan, Marggrabowa; Stengel & Co., G. m. b. H., Dresden oraz numer 58725. Zapis, numer oraz liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 41 times, 1 visit(s) today