Gmach z czerwonej cegły położony przy ul. Kolejowej (dawniej Bahnhofstraße) mieścił początkowo, założoną w 1880 r., Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego (Landwirtschaftsschule). Od 1907 r. mieściła się tutaj Szkoła Realna (Realschule), przekształcona w Wyższą Szkołę Realną (Oberrealschule w 1925 r.) a następnie w Gimnazjum Realne (Realgymnasium w 1930 r.). W 1945 r. budynek uległ zniszczeniu w 70% (zobacz tutaj) i dopiero kilka lat po wojnie został odbudowany za sprawą architekta okręgowego Alojzego Lewickiego (zobacz tutaj). Obecnie znajduje się tutaj Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II.

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie pocztówki widoczny nr 398376 oraz wydawca kartki F. W. Czygan, Marggrabowa. Co ciekawe na rewersie dostrzec można wydrukowaną pierwotnie nazwę Marggrabowa, co pozwala założyć, że kartka ta została wykonana przed lub w 1928 r., kiedy miejscowość zmieniła nazwę na Treuburg (Wierny Gród). Po tym roku wysyłanym pocztówkom przystawiano pieczątki z obowiązującą nazwą miasta.

Visited 21 times, 1 visit(s) today