16 grudnia 2018 r. zamieściliśmy skan psiego identyfikatora z przedwojennego Olecka z początku lat trzydziestych. Tym razem prezentujemy psi identyfikator z 1949 r. z terenu naszego powiatu. Jak widać przedmiot ten, pomimo upływu siedemdziesięciu lat, zachował się w dobrym stanie.

Visited 14 times, 1 visit(s) today