Widok od strony północno-wschodniej z ul. Mazurskiej (dawniej Holländerstraße) z końca XIX w. Pocztówka wskazuje na bliskie związki mieszkańców miasta z rolnictwem. Na pierwszym planie pola uprawne. W centrum widoczny na wzgórzu kościół ewangelicki z nieprzebudowaną jeszcze „niską” wieżą.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana pocztą kolejową 1 sierpnia 1899 r. do miejscowości Zingst. Dostarczona do punktu docelowego w godzinach rannych (pomiędzy 8 a 9) 3 sierpnia 1899 r. Na rewersie pocztówki umieszczony wydawca kartki – Deutsche Automaten-Gesellschaft, Köln a. Rh. Widoczne napisy typograficzne wykonane kolorem ciemnoniebieskim. Oglądając kartkę warto zwrócić uwagę, że nazwa miejscowości została dwukrotnie zapisana w nietypowy sposób – przez jedno „g”.

Visited 5 times, 1 visit(s) today