Zbieg ulic Gołdapskiej i Słowiańskiej (dawniej Goldaperstraße i Graudenzerstraße). Na pierwszym planie widoczne drogowskazy do Ełku i Giżycka (dawniej Lyck i Lötzen). W głębi gmach szkoły ludowej (Volksschule) oddany do użytku w drugiej połowie lat 20-tych XX w. Pod jej dachem mieściło się 20 klas i sala gimnastyczna. Do placówki uczęszczało ok. 800 uczniów. Po II wojnie światowej ulokowano w tym budynku Szkołę Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika, aktualnie Gimnazjum nr 2. W gmachu z prawej strony znajdował się szpital powiatowy zbudowany w latach 1906–1908 i dysponujący 50 łóżkami. Obecnie znajduje się w nim Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana 9 października 1940 r. z Olecka do Żytawy. Brak stempla odbiorczego. Na awersie pocztówki umieszczony wydawca kartki – F. W. Czygan, Marggrabowa. Napis wykonany kolorem czarnym. Co ciekawe na rewersie dostrzec można wydrukowaną pierwotnie nazwę Marggrabowa, co pozwala założyć, że kartka ta została wykonana przed lub w 1928 r., kiedy miejscowość zmieniła nazwę na Treuburg (Wierny Gród). Po tym roku wysyłanym pocztówkom przystawiano pieczątki z obowiązującą nazwą miasta.

Visited 8 times, 1 visit(s) today