Widok ogólny miasta Marggrabowa (w latach 1928-1945 Treuburg, od 1945 r. Olecko) od strony północno-wschodniej z lat 20-tych ubiegłego wieku. Na pierwszym planie wylot ul. Mazurskiej (dawniej Holländerstraße) z charakterystyczną niską zabudową rolniczych przedmieści, pokrytych szachownicą ulic, domów, sadów, ogródków i pól. W głębi, na obu biegunach widokówki, znajdują się wieże oleckich kościołów – ewangelickiego (po lewej) i katolickiego (po prawej).

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 1 czerwca 1926 r. z Marggrabowej do miejscowości Gera. Na awersie pocztówki widoczny wydawca Friedrich Wilhelm Czygan, Buch- u. Papierhandlung, Marggrabowa, Ostpr.. Liniatura adresowa i napis w kolorze zielonym.

Visited 6 times, 1 visit(s) today