Tym razem przedstawiamy order za zajęcie II miejsca w zawodach strzeleckich, które odbyły się w 1926 r. w miejscowości Marggrabowa (w latach 1928-45 Treuburg, od 1945 r. Olecko). Prezentowany medal otrzymał niejaki Klaar.

Visited 10 times, 1 visit(s) today