Walorów przyrodniczych Olecka jego mieszkańcom nie trzeba zachwalać. Na piękno tej miejscowości, położonej pośród mazurskich lasów i jezior, zwracano uwagę już sto lat temu. Na kartkach pocztowych umieszczano wówczas ujęcia znad jeziora czy pobliskich terenów leśnych, przyczyniając się tym samym, mniej lub bardziej świadomie, do popularyzacji tego zakątka Mazur.

Kartka pocztowa z obiegu (zerwany znaczek uniemożliwia wskazanie precyzyjnej daty wysłania pocztówki). Brak stempla odbiorczego. Na awersie umieszczony napis wykonany kolorem czarnym o treści: KUNST·U·VERLAGSANSTALT·SCHAAR·U·DATHE·KOMM·GES·A·AKT·TRIER, oznaczenie L 4 oraz numer 155298.

Visited 6 times, 1 visit(s) today