W związku z ogromnym zainteresowaniem, jakim cieszyła się opublikowana 3 maja pocztówka, zamieszczamy kolorową kartkę przedstawiającą budowę lub ewentualną odbudowę mostu oraz jazu do spiętrzania poziomu wody na potrzeby działalności miejskiego młyna. Jak widzimy na czas inwestycji wzniesiono tymczasową przeprawę po której z powodzeniem przemieszczały się wozy konne, a sam most stanowił dogodny punkt obserwacyjny z poziomu którego można było przyglądać się bez ograniczeń prowadzonym pracom konstrukcyjnym.

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca: G. Rudzinski, Papierhdlg., Marggrabowa, O.-Pr. oraz numer 302195. Napis i liniatura adresowa w kolorze niebiesko-zielonym.

Visited 5 times, 1 visit(s) today