Ulica Kolejowa (dawniej Bahnhofstraße) widziana w kierunku Placu Wolności. Z prawej strony willa z charakterystycznymi kopułami należąca do Gottlieba Konietzko – jednego z bardzo dobrze sytuowanych oleckich przedsiębiorców drugiej połowy XIX i początku XX w. Dziedzicząc po swym wuju młyn, nie poprzestał tylko na jego prowadzeniu lecz znacznie go rozbudował, zawiązując spółkę z Fryderykiem Wilhelmem Czyganem. Dzięki udanym inwestycjom stał się właścicielem tartaku, cegielni oraz cementowni. W latach późniejszych wspierał w mieście różne inicjatywy społeczne.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana w maju 1916 r. pocztą polową do Koszalina. Na awersie widoczny napis: Eigentum und Verlag: von F. W. Czygan, Marggrabowa oraz numer H 71/8. Napis i liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 7 times, 1 visit(s) today