Karta pocztowa z okresu I wojny światowej. Na pierwszym planie uchwycona liczna grupa rosyjskich jeńców wojennych, niemieckich żołnierzy oraz pojedynczych mieszkańców miasta. W głębi doskonale widoczna bryła kościoła ewangelicko-augsburskiego wzniesionego na tzw. wzgórzu kościelnym. Świątynia w niezmienionej formie przetrwała do 1945 r., kiedy to spłonęła w pożarze wywołanym przez sowieckich żołnierzy. Niestety do chwili obecnej nie są znane losy zabytkowej ambony, chrzcielnicy oraz ołtarza datowanego na 1702 r. Jak wspomina mieszkaniec Olecka Zdzisław Bereśniewicz, prace porządkowe i rozbiórkowe wypalonych murów były prowadzone w latach 1961-1962.

Karta pocztowa z obiegu, wysłana 15 lipca 1915 r. z miejscowości Marggrabowa. Na awersie widoczny nr 51758 i napisy w kolorze zielonym Verlag F. W. Czygan, Marggrabowa oraz Stengel & Co., G. m. b. H., Dresden.

Visited 16 times, 1 visit(s) today