Tym razem prezentujemy kartkę pocztową z kolekcji Zdzisława Bereśniewicza wysłaną 1 listopada 1908 r. z miejscowości Marggrabowa (w latach 1928-45 Treuburg, od 1945 Olecko). Kartka ta wydana na początku XX w. przedstawia miejsce ujścia rzeki Legi, wypływającej z Jeziora Oleckie Wielkie. Dzięki nietypowemu ujęciu, możemy dokładnie ocenić szerokość drewnianej przeprawy, ale również przyjrzeć się zabudowie tej części miasta. Nas najbardziej zainteresował widoczny po prawej stronie, powyżej linii trzcin, mały domek. Jak Państwo sądzą, czy obiekt ten, jest tym samym, który przez olecczan nazywany był "Chatką Baby Jagi"?

Kartka pocztowa z obiegu. Na awersie widoczny wydawca pocztówki: R. Dytfeld, Marggrabowa. Liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 28 times, 1 visit(s) today