Widok ogólny na połowę północnej pierzei rynku z początku XX w. Z prawej strony widoczny niewielki fragment wzgórza kościelnego, w głębi wylot ul. 1 Maja (dawniej Bergstraße). Na pocztówce zauważyć można charakterystyczny sposób utwardzania nawierzchni ulic. Brukowanie rynku i odchodzących od niego ulic przeprowadzono w Olecku w latach 40-tych i 50-tych XIX w. za rządów burmistrza Otto Roberta Lorenza. Ze względu na olbrzymie koszty inwestycji (8009 talarów) zakres prac ograniczono zaledwie do fragmentów rynku bezpośrednio przylegających do poszczególnych kamienic, aby ułatwić mieszczanom komunikację pieszą.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana pocztą kolejową 5 sierpnia 1904 r. do miejscowości Salmünster (prawdopodobnie Bad Salmünster-Soden). Dostarczona do Soden 7 sierpnia 1907 r. Na rewersie pocztówki umieszczony wydawca kartki – F. W. Czygan, Marggrabowa.

Visited 27 times, 1 visit(s) today