1915 r. Drugi rok trwania Wielkiej Wojny. Ulicami Olecka (przed 1928 r. Marggrabowa, w latach 1928-1945 Treuburg) przechodzi wojskowy kondukt żałobny. Prawdopodobnie nie pierwszy i nie ostatni w tym mieście w trakcie wspomnianego konfliktu. Nieustalony z nazwiska fotograf wykonuje zdjęcie, które następnie zostaje wysłane w świat jako kartka pocztowa. Przyglądając się jej uważnie, dostrzeżemy zarówno dobrze widoczne elementy umundurowania poszczególnych żołnierzy, ale także detale architektoniczne części budynków zlokalizowanych przy północnej stronie rynku, a nawet napisy na szyldach i witrynach. Starając się ustalić czyj pogrzeb został uchwycony na fotografii zwróciliśmy się do Józefa Kunickiego z prośbą o przetłumaczenie zachowanej na awersie korespondencji. Nadawcą kartki, wysłanej pocztą polową 3 września 1915 r., był Josef Kunzelmann, żołnierz 1 Kompanii 4 Batalionu Zapasowego Piechoty Landsturmu Heidelberg. W kilku zdaniach adresowanych najprawdopodobniej do żony Luise/Louise Kunzelmann z Zell im Wiesental opisał swoje aktualne miejsce pobytu, pełnione obowiązki oraz wspomniał o pogrzebie własnego przywódcy (przodownika, dowódcy?) w miejscowości Marggrabowa. W korespondencji nie ma słowa o tym jak się nazywał, ani w jakich okolicznościach poniósł śmierć. Analizując szczegóły na fotografii, można z pewną dozą prawdopodobieństwa założyć, że pogrzeb miał miejsce na cmentarzu katolickim, o czym świadczy obecność katolickiego księdza w kondukcie oraz chorągiew z podobizną świętego. Jednakże brak informacji o przyczynie śmierci oraz nieznana data ceremonii pogrzebowej nie pozwala na chwilę obecną ustalić, czyj pogrzeb został utrwalony na zdjęciu.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 3 września 1915 r. pocztą wojskową z miejscowości Marggrabowa do Zell im Wiesenthal.

Visited 10 times, 1 visit(s) today