Pocztówka przedstawia jeden z typowych widoków oleckiego rynku (wschodnia pierzeja) w trakcie I wojny światowej. Nikogo z mieszkańców nie dziwił widok maszerujących na wschód niemieckich oddziałów wojskowych, kolumn jeńców rosyjskich skierowanych do prac porządkowych w mieście lub polowych w okolicznych wsiach.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 30 grudnia 1916 r. pocztą wojskową z miejscowości Marggrabowa. Na awersie widoczny wydawca pocztówki: F. W. Czygan, Marggrabowa oraz nr 51801. Liniatura adresowa w kolorze zielonym.

Visited 21 times, 1 visit(s) today