19 lipca 1925 r. miała miejsce uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod największy pomnik w Olecku (do 20 XII 1928 r. Margrabowa, niem. Marggrabowa lub Oletzko, w latach 1928-45 Treuburg), poświęcony żołnierzom niemieckim z powiatu oleckiego, poległym podczas działań wojennych w trakcie I wojny światowej. Wykonane wówczas zdjęcia posłużyły do produkcji pamiątkowych kart pocztowych. Jedną z nich prezentujemy poniżej. Co warte podkreślenia, podczas wznoszenia monumentu, utrwalony na zdjęciu kamień węgielny, umiejscowiono w taki sposób, aby osoby podchodzące pod pomnik od strony miejskiego stadionu, miały możliwość zapoznania się z wykutą w kamieniu inskrypcją.

Wmurowanie kamienia węgielnego pod pomnik wojenny.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 23 lipca 1925 r. z miejscowości Marggrabowa do Berlina. Brak informacji o autorze zdjęcia i wydawcy kartki. Liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Kamień węgielny pod pomnikiem wojennym.

Kamień węgielny wmurowany w podstawę pomnika wojennego. Stan na 2012 r.

Visited 38 times, 1 visit(s) today