Ulica Kolejowa (dawniej Bahnhofstraße) widziana w kierunku dworca kolejowego. Jedna z najbardziej reprezentacyjnych arterii Olecka, którą przybywający do miasta podróżni najczęściej kierowali się do hoteli położonych przy rynku. Na pierwszym planie widoczna siedziba Banku Rzeszy (Reichsbank).

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 24 września 1938 r. do Berlina. Na awersie pocztówki widoczny nr E 3698 A 52 oraz prawdopodobny wydawca kartki E. Mentz, Marggrabowa/Ostpr. Co ciekawe na rewersie dostrzec można wydrukowaną pierwotnie nazwę Marggrabowa, co pozwala założyć, że kartka ta została wykonana przed lub w 1928 r., kiedy miejscowość zmieniła nazwę na Treuburg (Wierny Gród). Po tym roku wysyłanym pocztówkom przystawiano pieczątki z obowiązującą nazwą miasta.

Visited 10 times, 1 visit(s) today