Taras od strony sali jadalnej „Masurenhof”. Ulokowany pomiędzy pensjonatem a brzegiem Jeziora Oleckie Wielkie, otoczony sosnowym lasem, stanowił dogodne miejsce do odpoczynku pod gołym niebem. W okresie II wojny światowej pensjonat odwiedzili m.in. minister spraw zagranicznych III Rzeszy – Joachim von Ribbentrop (1942), minister spraw wewnętrznych III Rzeszy – Wilhelm Frick (1940), gauleiter Prus Wschodnich – Erich Koch (1940), czy słynny baryton Opery Berlińskiej – Heinrich Schlusnus wraz z rodziną (1940). Po zakończeniu działań zbrojnych niezniszczony obiekt został przejęty przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego a następnie Spraw Wewnętrznych, jako jeden z kilkunastu resortowych ośrodków wypoczynkowych.

Taras przed pensjonatem „Masurenhof”.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 22 listopada 1940 r. z Treuburga do miejscowości Bonn. Na karcie brak informacji o wydawcy kartki. Liniatura adresowa w kolorze czarnym.

Visited 48 times, 1 visit(s) today