Kolorowa kartka pocztowa z miejscowości Marggrabowa (w latach 1928-45 Treuburg, od 1945 r. Olecko). Ukazuje panoramę miasta uchwyconą od strony północno-wschodniej z ul. Mazurskiej (dawniej Holländerstraße). W centralnym punkcie widoczna strzelista, trójkondygnacyjna wieża kościoła ewangelickiego-augsburskiego. Niniejszy walor pochodzi z kolekcji Zdzisława Bereśniewicza.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana pocztą polową najprawdopodobniej 21 października 1914 r. z miejscowości Marggrabowa. Na rewersie widoczny wydawca pocztówki: Hugo Flick, Marggrabowa oraz numer 4406. Liniatura adresowa w kolorze zielonym.

Visited 1 times, 1 visit(s) today