Widok ogólny miasta od strony południowej z początku XX w. Zdjęcie wykonane ze wzgórza cmentarnego. Na pierwszym planie ul. Zielona (dawniej Gartenstraße), po lewej wylot ul. Cichej (dawniej Stillestraße). Ten fragment miasta zmienił się zupełnie. W miejscu zniszczonych w połowie lat 40-tych ubiegłego wieku urokliwych domków ulokowanych na prostokątnie wydłużonych działkach z ogrodami powstały bloki z wielkiej płyty oraz kilka rzędów szarych garaży.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana z Olecka 5 grudnia 1908 r. Na awersie pocztówki umieszczony wydawca: Reinicke & Rubin, Magdeburg 1906.

Visited 6 times, 1 visit(s) today