Gmach poczty, zlokalizowany na końcu wschodniej pierzei Placu Wolności (pod adresem Marktplatz 76–77), u zbiegu ulic Kolejowej i Nocznickiego (dawniej Bahnhofstraße i Poststraße). Pierwszy oddział poczty utworzony został w Olecku w 1860 r., po przekształceniu istniejącej od 1854 r. ekspedycji pocztowej. Wraz z rozwojem telegrafu, telefonu oraz infrastruktury drogowej i kolejowej, ilość i szybkość dostarczanych przesyłek systematycznie rosła. Przesyłanie wiadomości stało się mniej kłopotliwe, a na popularności zyskała kartka pocztowa.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 26 maja 1910 r. z Olecka do Berlina. Na awersie widoczny wydawca: R. Dytfeld, Marggrabowa.

Visited 8 times, 1 visit(s) today