Pomnik wojenny widziany od strony stadionu. Aby dostać się na płytę boiska należało obejść półrotundę i przez wiadukt nad torowiskiem kolejki wąskotorowej zejść schodami na niższy poziom. Prezentowany na kartce pocztowej monument bez uszkodzeń przetrwał II wojnę światową. W latach powojennych usunięto z niego kontrowersyjny napis z brązu oraz rozebrano kamienne podwyższenie na którym osadzona była olbrzymia czara. Obecnie przestrzeń wokół monumentu pokryta jest licznymi zaroślami i wysokimi drzewami, co w znacznym stopniu ogranicza widoczność z poziomu półrotundy. Obiekt został poddany gruntownej renowacji w 2004 r.

Kartka bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca pocztówki: F. W. Czygan, Treuburg. Liniatura adresowa oraz napis w kolorze czarnym. Na rewersie widoczny nr 18192.

Visited 5 times, 1 visit(s) today