Widok z ul. Zamkowej (dawniej Schloßstraße). Wzniesione pod koniec XIX w. dwa duże budynki, mieściły mieszkania urzędników administracyjnych starostwa powiatowego i ratusza, miejscowych nauczycieli i inspektorów. Zabudowa ta uległa spaleniu w 1945 r. i nie podjęto decyzji o jej odbudowie. Na miejscu tym pod koniec XX w. ulokowano budynki Wszechnicy Mazurskiej w Olecku.

Kartka pocztowa bez obiegu, zapisana. Datowana 6 listopada 1915 r. Na awersie umieszczony napis wykonany kolorem czarnym o treści:KUNST·U·VERLAGSANSTALT·SCHAAR·U·DATHE·KOMM·GES·A·AKT·TRIER, oznaczenie L 11 N oraz numer 179922.

Visited 2 times, 1 visit(s) today