Skrzekliwe przekupki, kolorowe stragany, zwykłe wozy okolicznych rolników sprzedających wyprodukowane w pocie czoła płody rolne. Artykuły przemysłowe i rzemieślnicze, zboże, bydło pędzone niejednokrotnie z odległych stron Prus Wschodnich, czy z Rosji – to tylko niewielka część listy tego co czekało odwiedzających olecki rynek w dzień targowy, z reguły we wtorek lub sobotę. Miejsce to było znane w regionie ze swojej wyjątkowej handlowej roli i już w XIX w. stało się stałym miejscem wymiany towarów dla mieszkańców okolicznych powiatów. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się targi konno-bydlęce. Tradycyjnie zawarcie transakcji pomiędzy gospodarzami i handlarzami stanowił uścisk dłoni.

Kartka pocztowa z obiegu, wysłana 22 lipca 192[?] r. pocztą kolejową do Zehlendorfu w pobliżu Berlina (obecnie jedna z dzielnic miasta). Brak stempla odbiorczego. Na awersie pocztówki umieszczony wydawca kartki – Gustav Ragnitz, Buch- u. Papierhandlung, Marggrabowa. Napis i liniatura adresowa wykonane czarnym kolorem. Na rewersie napisy w kolorze czarnym.

Visited 11 times, 1 visit(s) today