Zaprezentowane ostatnio zdjęcie ze zlotu motorowego w Olecku cieszyło się dużym zainteresowaniem z Państwa strony. W związku z tym postanowiliśmy zamieścić kolejną fotografię z tego wydarzenia, przedstawiającą trybunę honorową II Ogólnopolskiego Plakietowego Zlotu Motorowego Turystów Wiejskich. Według opisu zamieszczonego na odwrocie zdjęcia na trybunie widoczni są członkowie Wojewódzkiej Komisji Turystyki Wiejskiej oraz władze miasta i powiatu Olecko. Jednocześnie za plecami obserwatorów, widać fragment domu, którego charakterystyczna bryła pozwoliła na jego identyfikację. To budynek zlokalizowany dziś przy ul. Gołdapskiej 11, obok drewnianego krzyża. Co ciekawe, porównanie materiału zdjęciowego z filmem z lat 60-tych pozwoliło również na identyfikację miejsca, w którym sfotografowano jadących motocyklistów. Sylwetki uczestników zlotu uchwycone zostały na tle domu zlokalizowanego dziś przy ul. Gołdapskiej 9.

Visited 14 times, 1 visit(s) today