Dzisiaj prezentujemy kolejne sprawozdanie przygotowane przez dr. Władysława Rymszę, pełniącego funkcję lekarza powiatowego. W sporządzonym pod koniec listopada 1945 r. dokumencie można przeczytać między innymi o próbach uruchomienia szpitala zakaźnego w Olecku.

W publikowanym sprawozdaniu zachowaliśmy oryginalną pisownię wielkich liter i interpunkcję. Dokument pochodzi z Archiwum Państwowego w Suwałkach Oddział w Ełku.

LEKARZ POWIATOWY
w OLECKU
28.XI.1945r.
Sprawozdanie
Lekarza Powiatowego w Olecku
za m. listopad 1945r.

 

Mimo tego, że lekarz powiatowy nie otrzymał dotychczas pensji za m. październik b.r., to jednak jeszcze w miesiącu sprawozdawczym był czynny i od 4.XI do 28.XI. b.r. codziennie od godz. 8.00 do 15.00 brał udział w komisji rejestracyjnej w R.K.U. Olecko (od 19 XI do 24 XI był delegowany do Gołdapu [Gołdapi] na komisję rejestracyjną), jako Przewodniczący Komisji Lekarskiej, złożonej z jednego lekarza, a mianowicie w.w. lekarza powiatowego. Mimo rozkazu z D.O.W. Warszawa, skierowanego do szefa sztabu 54 p.p. w Olecku, celem delegowania lekarza wojskowego na w.w. komisję, dotychczas lekarz wojskowy na komisję się nie stawił i sądzę i jestem głęboko przekonany, że się już nie zgłosi, bo komisja rejestracyjna z dniem dzisiejszym zakończyła swoją pracę. Proszę więc ob. Starostę o interwencję u szefa sztabu 54 p.p. w Olecku, celem wyjaśnienia przyczyny niestawienia się na komisję wojskowo-lekarską lekarza wojskowego.
W dalszym ciągu w pow. Olecko zjawiają się sporadyczne wypadki tyfusu brz. W referacie zdrowia w m. sprawozdawczym zarejestrowano 1 przypadek rzeżączki, 1 przypadek syfilisu, 1 przypadek dyfterytu, 1 przyp. dyzenterii, 3 przypadki tyfusu. Meldunki o jeszcze dwóch przypadkach tyfusu przyszły z gminy, ale jeszcze nie są sprawdzone.
Zapobiegawczo w Olecku w m. listopadzie b.r. szczepiono od tyfusu brzusznego 250 osób.
Wynajęto stróża do strzeżenia gmachu szpitala, celem uratowania resztek szyb i ram, przystąpiono do zabezpieczenia szpitala przed zniszczeniem zimowym.
Od Naczelnego Komisarza do walki z epidemiami na okręg Białostocki otrzymano 30.000 zł na remont szpitala zakaźnego i niezwłocznie przystąpiono do robót.
Ponieważ gmach dawnego szpitala został oswobodzony od urządzenia szpitalnego, ram okiennych, szyb, linoleum, drzwi i t.p. - przystąpiono do remontu sąsiedniego budynku, gdzie poprzednio mieszkał personel szpitalny i gdzie po wyremontowaniu można będzie uruchomić szpital zakaźny na 20 łóżek.
Odczuwa się brak szkła okiennego i oczekuje się w tym względzie i w tej materii pomocy od ob. Starosty. Uruchomienie szpitala zakaźnego w krótkim czasie leży tak samo w interesie lekarza powiatowego jak i ob. Starosty, dlatego więc prosiłbym ob. Starostę o pewne dotacje na remont szpitala.
Lekarz Powiatowy
[Podpis odręczny]
Dr Rymsza Władysław
Visited 18 times, 1 visit(s) today