Pamiętacie jak przy okazji wpisu o przypince/odznace pamiątkowej ze zjazdu członków NSDAP (Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników) z terenu powiatu oleckiego pisaliśmy o zidentyfikowaniu w swoim zbiorze kilku zdjęć z 1939 r.? Dzisiaj prezentujemy drugą fotografię wykonaną w trakcie tamtych wydarzeń. Autor zdjęcia pozostaje nieznany.

Visited 6 times, 1 visit(s) today