Południowo-wschodni fragment rynku w zimowym entourage. Uwagę przykuwa znaczna liczba wozów taborowych ustawionych wzdłuż południowej pierzei kamienic, jak również widoczny w prawym dolny rogu samochód osobowy – motyw rzadko występujący na kartach pocztowych z tego okresu. Od lat 60-tych XIX w. w Olecku zaczynają pojawiać się pierwsze lampy gazowe służące do oświetlania ulic miasta. Prawdopodobnie jedna z nich widoczna jest na pierwszym planie, pomiędzy drzewami.

Kartka z obiegu, wysłana pocztą wojskową 30 czerwca 1915 r. z Tilsit do miejscowości Eschborn. Na rewersie widoczny wydawca kartki: Gebrüder Hochland, Königsberg i. Pr. Fotografia wykonana przez fotografa wojennego o nazwisku A. Kühlewind. Liniatura adresowa oraz napisy w kolorze czarnym.

Visited 13 times, 1 visit(s) today