Co pewien czas na portalach aukcyjnych pojawiają się zdjęcia z Olecka wykonane kilka dekad temu. Niestety w wielu przypadkach brakuje podstawowych informacji o autorach poszczególnych fotografii, miejscach ich wykonania, a nawet osobach uchwyconych w kadrze. Wraz z upływem czasu maleją szanse na ustalenie kontekstu wykonania poszczególnych zdjęć. Stąd nasza prośba skierowana do Państwa o uważne przyjrzenie się publikowanym obrazom. Być może ktoś z Was rozpozna konkretną osobę lub osoby i tym samym przyczyni się do zmiany stanu wiedzy o poszczególnych zdjęciach. Jako pierwszą prezentujemy fotografię, na odwrocie której widnieje odręczny zapis „Olecko dnia 16 V 1950 r.”.

Visited 18 times, 1 visit(s) today