Tym razem publikujemy zdjęcie przedstawiające pomnik wojenny widoczny od strony stadionu. Fotografia ta została wykonana przez nieznanego autora najprawdopodobniej latem 1937 lub 1938 r., o czym świadczy odręczny zapis zamieszczony na jej rewersie.

Pomnik w nietypowym ujęciu.
Visited 7 times, 1 visit(s) today