Widok z wieży ciśnień na północno-zachodnią część miasta z początku XX w. Na pierwszym planie ul. Zielona (dawniej Gartenstraße) oraz fragment ul. Cichej (dawniej Stillestraße). Z lewej strony skrzyżowanie ulic: Zielonej z 11 Listopada (dawniej Lötzenerstraße). Na północnych przedmieściach miasta dostrzec można grunty rolne, zagospodarowane dopiero po 1925 r. pod obiekty rekreacyjno-sportowe oraz pomnik ku czci żołnierzy niemieckich poległych pod Oleckiem podczas I wojny światowej.

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie widoczny napis: Verlag und Eigentum der Firma F. W. Czygan, Marggrabowa oraz odręcznie naniesiona data 7 grudnia 1911 r. i nr 162.

Visited 17 times, 1 visit(s) today