Widok ogólny miasta od strony północno-wschodniej z początku XX w. Na pierwszym planie wylot ul. Mazurskiej (dawniej Holländerstraße). W głębi widoczna przebudowana w 1900 r. smukła wieża kościoła ewangelickiego. Z lewej strony wśród budynków dostrzec można sylwetkę oleckiego młyna z charakterystyczną okrągłą kopułą i przynależnym do zakładu kominem.

Kartka pocztowa z obiegu wysłana pocztą polową 14 października 1916 r. do Lubeki. Brak stempla odbiorczego i znaczka. Na awersie pocztówki umieszczony wydawca kartki – Richard Dytfeld, Marggrabowa O. Pr. Napisy typograficzne na obu stronach pocztówki wykonane czarnym kolorem.

Visited 4 times, 1 visit(s) today