Jedna z niewielu posiadanych w kolekcji kart pocztowych, poświęconych wyłącznie roślinności występującej nad brzegiem jeziora Olecko Wielkie. Zamieszczony na rewersie pocztówki opis wskazuje, że widoczne ujęcie zostało wykonane w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego domu zdrojowego „Liebchensruh”.

Kartka pocztowa bez obiegu. Na awersie widoczny wydawca pocztówki: KUNST·U·VERLAGSANSTALT·SCHAAR·U·DATHE·KOMM·GES·A·AKT·TRIER, oznaczenie L 8 oraz numer 175448. Liniatura adresowa w kolorze czarnym.