Nowoczesna i funkcjonalna bryła czteropiętrowego budynku została zaprojektowana aby pomieścić obok sali operacyjnej, porodowej i ambulatorium, również przestronne sale dla pacjentów i 110 łóżek dla chorych. Pracą placówki pokierował dr Hans Reinert. Personel pomocniczy stanowiły siostry diakonisy z ewangelickiego stowarzyszenia kobiet. W otoczeniu szpitala utworzono dostępny dla pacjentów i personelu ogród. W okresie II wojny światowej w szpitalu leczono kontuzjowanych na froncie wschodnim żołnierzy niemieckich. Łącznie w nowym i starym szpitalu zapewniono dla nich blisko 200 łóżek.

Kartka z obiegu, wysłana 13 marca 1944 r. z Olecka (Treuburga) do Kolonii. Na awersie widoczny wydawca kartki E. Mentz, Papierhandlung, Treuburg Ostpr., oraz nr E/1162. Liniatura adresowa oraz wydawca w kolorze czarnym.

Visited 17 times, 1 visit(s) today