Kamienica w południowej pierzei Placu Wolności (pod przedwojennym adresem Marktplatz 10) mieściła sklep mięsny Carla Brodowsky’ego. Właściciel sklepu należał do wielopokoleniowej rodziny rzeźników, która swoją działalność w tym zawodzie rozpoczęła w Olecku już w 1824 r. Na pierwszym planie grupa niemieckich żołnierzy pozująca do zdjęcia. Na dwukołowym wózku umieszczone półtusze wieprzowe, przeznaczone zapewne do zaprowiantowania oddziałów wojskowych stacjonujących w mieście.

Kartka pocztowa z odręcznie naniesioną datą 9 lipca 1915 r. wysłana pocztą polową do Karlsruhe. Brak stempla nadawczego i odbiorczego. Na awersie widoczna liniatura adresowa w kolorze czarnym. Wydawca kartki nieznany.

Visited 9 times, 1 visit(s) today