Wilno, budowa syfonu na Zarzeczu, prawy brzeg rzeki Wilenki od ulicy Młynowej.