Widok od strony miasta na gospodarstwo „Schneeberg”.

Visited 1 times, 1 visit(s) today