Wilno, budowa syfonu na Zarzeczu, lewy brzeg rzeki Wilenki od ulicy Św. Anny.